Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015
TRẠNG THÁI (537 tác giả dự thi)
# Họ & Tên Thành phố Quốc gia Ngày tạo A0 A1 S0 (0) S1 (0) S2 (0) S3 (0) S0 (1) S1 (1) S2 (1) S3 (1)
241 nguyen van tinh Đắk Lắk VN Sep 12, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
242 Vũ Mạnh Cường Phú Thọ VN Sep 12, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
243 Bùi Văn Tình Thái Bình VN Sep 12, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
244 Phan Van Báu Quảng Bình VN Sep 12, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
245 Nguyen Huy Son Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 12, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
246 NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN Bình Thuận VN Sep 12, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
247 Nguyễn Văn Tuấn An Giang VN Sep 12, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
248 Hiếu Minh Vũ Đồng Tháp VN Sep 12, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
249 Lê Công Tú An Giang VN Sep 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
250 NGÔ ĐỘC LẬP Quảng Bình VN Sep 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
251 Dương Văn Bảy Hà Tĩnh VN Sep 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
252 Đinh Hữu Ngợt Bà Rịa-Vũng Tàu VN Sep 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
253 PHAN ANH KHOA Đà Nẵng (TP) VN Sep 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
254 Lê Quang Thiện Đà Nẵng (TP) VN Sep 13, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
255 Hoàng Hải Thịnh Hà Nội (TP) VN Sep 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
256 nguyễn hữu tuấn Long An VN Sep 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
257 Nguyễn Duy Hưng Nghệ An VN Sep 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
258 Võ Uy Cường Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
259 Bùi Thị Niềm Đồng Tháp VN Sep 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
260 Lưu Phương Bình Hà Nội (TP) VN Sep 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
261 Nguyễn Thị Bình An Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
262 Phạm Dực Gia Lai VN Sep 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
263 Lê Tài Lộc Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
264 Nguyễn Đăng Đệ Đà Nẵng (TP) VN Sep 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
265 Trần Hải Hưng Thái Nguyên VN Sep 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
266 trung hieu An Giang VN Sep 14, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
267 phyoe zaw mgy magway MM Sep 15, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
268 Nguyễn Văn Tài Bà Rịa-Vũng Tàu VN Sep 15, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
269 đặng thanh lan Bình Thuận VN Sep 15, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
270 Lê Tự Hoàng Nguyên Đà Nẵng (TP) VN Sep 15, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes