Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015
TRẠNG THÁI (537 tác giả dự thi)
# Họ & Tên Thành phố Quốc gia Ngày tạo A0 A1 S0 (0) S1 (0) S2 (0) S3 (0) S0 (1) S1 (1) S2 (1) S3 (1)
211 Đỗ Hữu Đức An Giang VN Sep 8, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
212 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 8, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
213 PHẠM HOÀI THƯƠNG An Giang VN Sep 8, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
214 ĐINH HỮU TUYỀN An Giang VN Sep 8, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
215 PHẠM HOÀI THƯƠNG Bình Thuận VN Sep 8, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
216 Nguyễn Thành Nam Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 8, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
217 Janice Ivy Lim Jumao-as Philippines PH Sep 8, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
218 Trần Phước Thảo Bình Thuận VN Sep 8, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
219 Nguyễn Ngọc Cường An Giang VN Sep 9, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
220 NGUYỄN ĐĂNG HẠNH Thừa Thiên - Huế VN Sep 9, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
221 Nguyễn Trung Hiếu Bến Tre VN Sep 9, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
222 TRẦN LÊ BẰNG Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 9, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
223 Trầm Vinh Long Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 9, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
224 Phạm Xuân Luynh Bình Thuận VN Sep 9, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
225 Kim Mạnh Hà Nội (TP) VN Sep 9, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
226 LE VIET SI Bình Dương VN Sep 9, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
227 Đỗ Trọng Hoàng Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 10, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
228 HUỲNH LÃNH Kiên Giang VN Sep 10, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
229 Đỗ Thúy Hà Hà Nội (TP) VN Sep 10, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
230 Vu Ngoc Tuan Hanoi VN Sep 10, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
231 Phó Sở Ân Kiên Giang VN Sep 11, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
232 Trần văn Tần Lào Cai VN Sep 11, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
233 Nguyễn Thị Kiên Trinh Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 11, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
234 Lê Trung Hưng Khánh Hòa VN Sep 11, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
235 Lê Minh Quốc Bình Thuận VN Sep 11, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
236 Vũ Tùng Lâm An Giang VN Sep 11, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
237 NGUYEN TIEN QUANG Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 11, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
238 Chu Thế Vĩnh Nam Định VN Sep 11, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
239 Trần Văn Hưng Nam Định VN Sep 11, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
240 PHẠM THANH BÌNH Nam Định VN Sep 12, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes