Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015
TRẠNG THÁI (537 tác giả dự thi)
# Họ & Tên Thành phố Quốc gia Ngày tạo A0 A1 S0 (0) S1 (0) S2 (0) S3 (0) S0 (1) S1 (1) S2 (1) S3 (1)
181 Lâm Hữu Tín Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 5, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
182 CHÂU NGỌC QUÝ An Giang VN Sep 6, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
183 Thái Quán Chúng Đà Nẵng (TP) VN Sep 6, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
184 Vũ Minh Đức Hà Nội (TP) VN Sep 6, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
185 Bùi Ngọc Vinh Thừa Thiên - Huế VN Sep 6, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
186 HUỲNH CÔNG NGHĨA Ninh Thuận VN Sep 6, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
187 Nguyễn Quốc Thắng Hà Nội (TP) VN Sep 7, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
188 NGÔ CÔNG HOÀNG Bình Dương VN Sep 7, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
189 lê nguyễn quan tước Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 7, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
190 CHÂU NGỌC QUÝ Bình Thuận VN Sep 7, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
191 TRẦN VIỆT DŨNG Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 7, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
192 VÕ THỊ HUỲNH Kiên Giang VN Sep 7, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
193 Nguyễn Hòa Bình Vĩnh Long VN Sep 7, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
194 Ngô Thanh Minh Thừa Thiên - Huế VN Sep 7, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
195 Lê Đức Quang Khánh Hòa VN Sep 7, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
196 nguyễn quốc nguyên An Giang VN Sep 7, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
197 Bùi Mai Thiện Khánh Hòa VN Sep 7, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
198 Lê châu Đạo Phú Yên VN Sep 7, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
199 THÁI BÌNH MINH Lâm Đồng VN Sep 7, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
200 Vũ Chiến Yên Bái VN Sep 8, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
201 Kyaw Kyaw Winn Yangon MM Sep 8, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
202 Lương Xuân Lâm Ninh Bình VN Sep 8, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
203 Trần Hữu Hòa Gia Lai VN Sep 8, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
204 Ngô Quang Thành Thừa Thiên - Huế VN Sep 8, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
205 Nguyễn Ngọc Thái Quảng Bình VN Sep 8, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
206 Phạm Ngọc Thành Khánh Hòa VN Sep 8, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
207 Lê Tuấn Thanh Hà Nội (TP) VN Sep 8, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
208 trần văn tuấn Hải Dương VN Sep 8, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
209 NGUYEN ANH TUAN Kiên Giang VN Sep 8, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
210 DUONG DUC KIEN An Giang VN Sep 8, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes