Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015
TRẠNG THÁI (537 tác giả dự thi)
# Họ & Tên Thành phố Quốc gia Ngày tạo A0 A1 S0 (0) S1 (0) S2 (0) S3 (0) S0 (1) S1 (1) S2 (1) S3 (1)
121 Nguyen Minh Thanh Hà Nội (TP) VN Aug 26, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
122 do huu tien Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 26, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
123 Bùi Hoàng Vinh Đà Nẵng (TP) VN Aug 26, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
124 Nguyễn Đỗ Trọng Nghĩa An Giang VN Aug 26, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
125 Võ Hoài Huy Bình Định VN Aug 26, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
126 Nguyễn Chí Phú Bình Thuận VN Aug 27, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
127 Lương Tuấn Cao Bằng VN Aug 27, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
128 Phan Ngọc Quốc Thừa Thiên - Huế VN Aug 27, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
129 Lâm Thiện Nghĩa Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 27, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
130 Nguyễn Hoàng Quân Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 27, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
131 Nguyễn Trường Sinh Đồng Nai VN Aug 27, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
132 Pham Trung Kien Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 28, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
133 Siu h kết An Giang VN Aug 28, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
134 Nguyễn Văn Nhân Nam Định VN Aug 29, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
135 sơn nhật khoa Trà Vinh VN Aug 30, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
136 Trương Thanh Tuấn Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 31, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
137 Trương Hồng Đức An Giang VN Aug 31, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
138 Hà Văn Đông Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 31, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
139 phạm ngọc hoàng Bình Thuận VN Aug 31, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
140 Nguyễn Đình Thành Hà Nội (TP) VN Aug 31, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
141 NGUYỄN VĂN DƯƠNG Lạng Sơn VN Aug 31, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
142 le thanh tan An Giang VN Aug 31, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
143 Nguyễn Lê Phương Thái Nguyên VN Aug 31, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
144 Nguyễn Đình Minh Thái Nguyên VN Aug 31, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
145 Mai Thị Thúy Hà Hà Nội (TP) VN Sep 1, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
146 Lê Thúy Vân Bà Rịa-Vũng Tàu VN Sep 1, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
147 Đỗ Quang Huy Đắk Lắk VN Sep 1, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
148 Nguyễn Minh Thọ Đà Nẵng (TP) VN Sep 1, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
149 Nguyễn Nam Phương Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 1, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
150 Nguyễn Việt Cường Ninh Bình VN Sep 2, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes