Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015
TRẠNG THÁI (537 tác giả dự thi)
# Họ & Tên Thành phố Quốc gia Ngày tạo A0 A1 S0 (0) S1 (0) S2 (0) S3 (0) S0 (1) S1 (1) S2 (1) S3 (1)
91 Trần Thanh Vũ Bình Thuận VN Aug 20, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
92 nguyen dang hao Ninh Bình VN Aug 20, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
93 nguyen dang hao Ninh Bình VN Aug 20, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
94 Lý việt Dũng Bắc Giang VN Aug 20, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
95 Trần Quang Quý Bắc Ninh VN Aug 20, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
96 Nguyễn Trần Trọng Thuyết Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 20, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
97 Nguyễn Đình Nam Đà Nẵng (TP) VN Aug 21, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
98 Le thái dương Bạc Liêu VN Aug 21, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
99 Đặng Hồng Long Bình Thuận VN Aug 21, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
100 huỳnh văn mẫn Thừa Thiên - Huế VN Aug 21, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
101 Ngô Minh Quỳnh An Giang VN Aug 21, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
102 Trần Văn Quân Bà Rịa-Vũng Tàu VN Aug 21, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
103 Nguyen Ngoc Quynh Hà Nội (TP) VN Aug 21, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
104 Nguyễn Văn Duy Thái Bình VN Aug 21, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
105 Chung Phú Quí An Giang VN Aug 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
106 Chu Thanh Huyền Thái Nguyên VN Aug 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
107 Nguyễn Hữu Khiêm Quảng Nam VN Aug 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
108 Nguyễn Hữu Thông An Giang VN Aug 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
109 Đinh Công Tâm Sóc Trăng VN Aug 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
110 Lưu Quốc Nam Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
111 Nguyễn Hữu Hồng Cần Thơ (TP) VN Aug 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
112 Nguyễn Ngọc Ẩn Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
113 NGUYỄN NGỌC HẢI Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
114 Nguyễn Duy Phương Đà Nẵng (TP) VN Aug 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
115 Huỳnh Thị Mỹ Nương Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
116 Nguyễn Đức Trúc Lâm Đồng VN Aug 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
117 Lê Ngọc Huy Thái Bình VN Aug 26, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
118 Vũ Phan Tùng Quảng Nam VN Aug 26, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
119 Nguyễn Xuân Thuận Sóc Trăng VN Aug 26, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
120 Trần Minh Quân Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 26, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes