Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015
TRẠNG THÁI (537 tác giả dự thi)
# Họ & Tên Thành phố Quốc gia Ngày tạo A0 A1 S0 (0) S1 (0) S2 (0) S3 (0) S0 (1) S1 (1) S2 (1) S3 (1)
61 Phạm Mạnh Tuấn Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 15, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
62 Nguyễn Trường Tiền Cần Thơ (TP) VN Aug 15, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
63 NGUYỄN TẤN TUẤN Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 15, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
64 dương hoàng đăng An Giang VN Aug 15, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
65 Lê Anh Hoàng Thừa Thiên - Huế VN Aug 16, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
66 Phan Tài Bảo Hà Nội (TP) VN Aug 16, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
67 Quảng Bá Hải (HoiAn Quang) Đà Nẵng (TP) VN Aug 16, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
68 Phạm Huy Đằng Kon Tum VN Aug 16, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
69 PHAM CHI DUNG THIEN Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 16, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
70 Phạm Hưởng Hà Giang VN Aug 16, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
71 Lưu Quốc Trí Bình Định VN Aug 16, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
72 Huỳnh Công An Giang VN Aug 16, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
73 vu duy thuong Đắk Lắk VN Aug 16, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
74 Trần Minh An Giang VN Aug 17, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
75 Trần Tuấn Anh Hà Nội (TP) VN Aug 18, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
76 Lê Bá Phương Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 18, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
77 Phú Nhật Minh Bình Thuận VN Aug 18, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
78 Hoàng Ngọc Quang Hà Nội (TP) VN Aug 18, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
79 Đoàn Trung Thiên Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 18, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
80 Lê Đức Vũ Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 18, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
81 Larin Vadim Moscow RU Aug 18, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
82 Nguyễn Anh Tuấn An Giang VN Aug 18, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
83 Trương Quốc Toàn Hà Nội (TP) VN Aug 18, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
84 Lê Ngọc Bằng Nghệ An VN Aug 19, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
85 Trần Văn Nhành Vĩnh Long VN Aug 19, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
86 Lý Thống Kiệt Hồ Chí Minh (TP) VN Aug 19, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
87 Hoàng Tấn Long Bình Dương VN Aug 19, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
88 HUỲNH HIỆP Bình Thuận VN Aug 19, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
89 Trần Bảo Hòa Đắk Lắk VN Aug 19, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
90 Nguyễn Hoàng Anh Phương An Giang VN Aug 19, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes