Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015
TRẠNG THÁI (537 tác giả dự thi)
# Họ & Tên Thành phố Quốc gia Ngày tạo A0 A1 S0 (0) S1 (0) S2 (0) S3 (0) S0 (1) S1 (1) S2 (1) S3 (1)
511 phúc tiến hùng Yên Bái VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
512 Võ Triều Hải Đà Nẵng (TP) VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
513 Trương Ngọc Ẩn Bình Thuận VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
514 HUỲNH QUỐC CƯỜNG Bình Thuận VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
515 Lê Trọng Anh Tuấn Bình Thuận VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
516 NGÔ QUANG DUY ẨN Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
517 MAI THANH CHUONG Quảng Nam VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
518 Suda Takuya Hà Nội VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
519 Vũ Thành Chung Hà Nội (TP) VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
520 Nguyễn Vinh Hiển Vĩnh Long VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
521 Võ Quốc Thanh Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
522 nguyễn văn hòa Đồng Nai VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
523 Nguyễn Bách Thảo Vĩnh Long VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
524 nguyễn việt thắng Phú Thọ VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
525 NGUYỄN VĂN HẢI Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
526 Trần Quang Thắng (Trọng Thắng) Cà Mau VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
527 PHẠM TRƯỜNG THI Hà Nội (TP) VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
528 Hoàng Lê Cường Lạng Sơn VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
529 VĨNH HƯỚNG An Giang VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
530 Võ Hoàng Vũ Đà Nẵng (TP) VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
531 phan ngọc thọ Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
532 trầntammỹ Bình Thuận VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
533 Nguyễn Cảnh Hùng Nghệ An VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
534 BẠCH NGỌC ANH Lâm Đồng VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
535 Tiến Hùng Yên Bái VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
536 Lê Vấn Quảng Nam VN Sep 26, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
537 Lê Trọng Khang Quảng Nam VN Sep 26, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes