Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015
TRẠNG THÁI (537 tác giả dự thi)
# Họ & Tên Thành phố Quốc gia Ngày tạo A0 A1 S0 (0) S1 (0) S2 (0) S3 (0) S0 (1) S1 (1) S2 (1) S3 (1)
481 Dương Quang Tín Lâm Đồng VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
482 Nguyễn Đăng Trình Đà Nẵng (TP) VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
483 Đàm Minh Hiếu Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
484 Vũ Duy Bội An Giang VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
485 Lê Phương Bằng Cà Mau VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
486 Ngô Đình Hoàng Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
487 Vsevolod Kocherin tp. Nha Trang VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
488 Nguyễn Thị Hảo Quảng Ninh VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
489 HUỲNH THÁI SƠN Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
490 VÕ TẤN PHƯỚC Đà Nẵng (TP) VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
491 HUỲNH HÀ Quảng Nam VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
492 Đoàn Thanh Hà Yên Bái VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
493 pham thanh phong Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
494 Tống Trần Sơn Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
495 LÝ HỒNG VÂN Cần Thơ (TP) VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
496 Tang Phi Tuan Bến Tre VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
497 HUỲNH MỸ THUẬN An Giang VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
498 Bùi Xuân Hoàng Quảng Bình VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
499 Chu Quang Phúc Vĩnh Phúc VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
500 Võ Thành Vinh An Giang VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
501 nguyen hong quang phuong Đắk Lắk VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
502 Huỳnh Phạm Anh Dũng Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
503 Nguyễn Viết Rừng An Giang VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
504 Trương Anh Đức Hà Nội (TP) VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
505 tran nhat anh Bến Tre VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
506 Hoa Thế Hùng Khánh Hòa VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
507 Đoàn Cao Liêm An Giang VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
508 Lâm Hương Nguyên Bạc Liêu VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
509 Ngô Quang Phúc Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
510 Hoàng Hiếu Hải Phòng (TP) VN Sep 25, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes