Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015
TRẠNG THÁI (537 tác giả dự thi)
# Họ & Tên Thành phố Quốc gia Ngày tạo A0 A1 S0 (0) S1 (0) S2 (0) S3 (0) S0 (1) S1 (1) S2 (1) S3 (1)
451 Riazantsev Oleksii An Giang VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
452 Lê Thị Nhỡn An Giang VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
453 Dương Tiến Dũng Bắc Giang VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
454 Nguyen Tung Viet Hà Nội (TP) VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
455 Trương Thị Hồng Tươi Long An VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
456 Nguyễn Đức Nghĩa Hải Phòng (TP) VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
457 Nguyễn Kim Lân Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
458 Nguyễn Thanh Cường Bình Thuận VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
459 Bùi Viết Đồng Đồng Nai VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
460 Trần Văn Hảo An Giang VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
461 Phan Tiến Thành Hà Nội (TP) VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
462 Phan Cảnh Trí Đà Nẵng (TP) VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
463 Trần Minh Trí Cần Thơ (TP) VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
464 tran van Luan Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
465 Trần Khánh Hưng Bình Dương VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
466 HUYNH NGOC Bình Thuận VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
467 Nguyễn Trường Hận Cần Thơ (TP) VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
468 sằm văn long Hà Giang VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
469 KHÁNH TOÀN Quảng Trị VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
470 NGUYỄN MINH TÂN Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
471 Nguyễn Tuấn Dương Hà Nội (TP) VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
472 Nguyễn Trang Kim Cương Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
473 Nguyễn Minh Toàn Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
474 PHẠM MINH GIẢNG Bình Dương VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
475 Nguyễn Thạc Dân Hà Nội (TP) VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
476 Lê Nhân Kiên Giang VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
477 Nguyễn Văn Quang Ninh Thuận VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
478 Đoàn Đức Chính Quảng Ninh VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
479 Nguyễn Ngọc Đức Trà Vinh VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
480 võ đặng thế bình Trà Vinh VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes