Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015
TRẠNG THÁI (537 tác giả dự thi)
# Họ & Tên Thành phố Quốc gia Ngày tạo A0 A1 S0 (0) S1 (0) S2 (0) S3 (0) S0 (1) S1 (1) S2 (1) S3 (1)
421 Vuong Kha Thinh Đà Nẵng (TP) VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
422 Đỗ Hùng Lạng Sơn VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
423 Tran Viet Phuong Hà Nội (TP) VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
424 NGUYỄN THÀNH AN An Giang VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
425 Bui Quang Thinh Quảng Bình VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
426 LÊ THANH THU Quảng Bình VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
427 Phạm Tấn Cường Khánh Hòa VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
428 Võ Văn Dũng Khánh Hòa VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
429 Từ Thế Duy An Giang VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
430 chu văn chỉ Gia Lai VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
431 Diệp Xuân Hiển Bình Thuận VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
432 Nguyễn Trọng Nghĩa Ninh Thuận VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
433 Trần Nguyễn Hoàng Quảng Bình VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
434 Trần Phúc Thạnh Lào Cai VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
435 Nguyễn Thế Bằng Phú Thọ VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
436 Nguyễn Sinh Long Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
437 Nguyễn Lê Minh Vũ Cần Thơ (TP) VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
438 BÙI THÁI DŨNG Bà Rịa-Vũng Tàu VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
439 Hirano Noriyuki HCMC VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
440 Vũ Ngọc Hoàng Khánh Hòa VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
441 Adam Martin Hồ Chí Minh (TP) VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
442 Hồ Anh Tiến Gia Lai VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
443 Duy Bằng ( Võ Văn Bằng) Long An VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
444 Nguyễn Tuấn Vũ Yên Bái VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
445 Văn Ngọc Nhuần Cần Thơ (TP) VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
446 Dương Trường Sơn Lạng Sơn VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
447 Dương Ngọc Vân Khanh Trà Vinh VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
448 Nguyễn Sỹ Dũng Kon Tum VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
449 Lê Quang Vinh Cao Bằng VN Sep 23, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
450 Vương Mạnh Cường Khánh Hòa VN Sep 24, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes