Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

SẢN PHẨM TỪ TRE

Tên tác phẩm : 1.máy chẻ tre ra những thanh nhỏ [ công đoạn đầu tiên ]


Size : 4272x2848

Posted : 10/09/2015


Mô tả : Củ Chi nơi sản xuất mây tre đan có từ lâu đời ở tp.hồ chí minh ,nơi đây có truyền thống làm nghề đan mây tre rất nổi tiếng bởi các sản phẩm dân dụng như:bồ,nia,thúng,rổ rá ... Bán rộng rãi ,r

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : 2.tre sau khi được chẻ ra từ máy sẻ được đem phơi vài ngày nắng


Size : 4272x2848

Posted : 10/09/2015


Mô tả : CỦ CHI MỘT TRUNG TÂM SẢN XUẤT MÂY TRE ĐAN RẤT LÂU ĐỜI CỦA TP.HỒ CHÍ MINH .Huyện củ chi - một trong những huện ngoại thành TP.Hồ Chí Minh - có truyền thống làm nghề đan tre lâu đời nổi tiếng bởi cá

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : 3.tre được vót mõng trước khi đan giỏ


Size : 4272x2848

Posted : 11/09/2015


Mô tả : CỦ CHI MỘT TRUNG TÂM SẢN XUẤT MÂY TRE ĐAN RẤT LÂU ĐỜI CỦA TP.HỒ CHÍ MINH .Huyện củ chi - một trong những huện ngoại thành TP.Hồ Chí Minh - có truyền thống làm nghề đan tre lâu đời nổi tiếng bởi cá

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : 4.miệng vành giỏ củng được đem phơi nắng


Size : 4272x2848

Posted : 11/09/2015


Mô tả : CỦ CHI MỘT TRUNG TÂM SẢN XUẤT MÂY TRE ĐAN RẤT LÂU ĐỜI CỦA TP.HỒ CHÍ MINH .Huyện củ chi - một trong những huện ngoại thành TP.Hồ Chí Minh - có truyền thống làm nghề đan tre lâu đời nổi tiếng bởi cá

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : 5.chiếc giỏ vừa được đan xong


Size : 3543x3543

Posted : 11/09/2015


Mô tả : CỦ CHI MỘT TRUNG TÂM SẢN XUẤT MÂY TRE ĐAN RẤT LÂU ĐỜI CỦA TP.HỒ CHÍ MINH .Huyện củ chi - một trong những huện ngoại thành TP.Hồ Chí Minh - có truyền thống làm nghề đan tre lâu đời nổi tiếng bởi cá

Nơi chụp : củ chi


Tên tác phẩm : 6.bấm đinh kim để giỏ được thêm bền,chắc


Size : 3543x5315

Posted : 11/09/2015


Mô tả : CỦ CHI MỘT TRUNG TÂM SẢN XUẤT MÂY TRE ĐAN RẤT LÂU ĐỜI CỦA TP.HỒ CHÍ MINH .Huyện củ chi - một trong những huện ngoại thành TP.Hồ Chí Minh - có truyền thống làm nghề đan tre lâu đời nổi tiếng bởi cá

Nơi chụp : huyện củ chi


Tên tác phẩm : 7.giỏ đả thành phẩm được chất thành hàng trong kho chờ ngày đưa đi tiêu thụ


Size : 2848x4272

Posted : 11/09/2015


Mô tả : CỦ CHI MỘT TRUNG TÂM SẢN XUẤT MÂY TRE ĐAN RẤT LÂU ĐỜI CỦA TP.HỒ CHÍ MINH .Huyện củ chi - một trong những huện ngoại thành TP.Hồ Chí Minh - có truyền thống làm nghề đan tre lâu đời nổi tiếng bởi cá

Nơi chụp : huện củ chi


Tên tác phẩm : 8.giỏ được chuẩn bị đưa lên xe tải để ra thị trường và đến người tiêu dùng


Size : 4272x2848

Posted : 11/09/2015


Mô tả : CỦ CHI MỘT TRUNG TÂM SẢN XUẤT MÂY TRE ĐAN RẤT LÂU ĐỜI CỦA TP.HỒ CHÍ MINH .Huyện củ chi - một trong những huện ngoại thành TP.Hồ Chí Minh - có truyền thống làm nghề đan tre lâu đời nổi tiếng bởi cá

Nơi chụp : huyện củ chi


Posted:
31/08/2015
Địa điểm:
Hồ Chí Minh (TP)
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng