Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

NHỮNG CON NGÕ HỒN QUÊ

Tên tác phẩm : Tập đi cho cháu


Size : 596x1024

Posted : 30/08/2015


Mô tả : Ông tập đi cho chau

Nơi chụp : Quảng Nam


Tên tác phẩm : Tuổi thơ


Size : 1024x654

Posted : 30/08/2015


Mô tả : Tuổi thơ

Nơi chụp : Quảng Nam


Tên tác phẩm : Lối về


Size : 1024x634

Posted : 30/08/2015


Mô tả : Lối về hằng ngày

Nơi chụp : Quảng Nam


Tên tác phẩm : Mùa xuân bên thềm ngõ


Size : 1024x680

Posted : 30/08/2015


Mô tả : Mùa xuân bên thềm ngõ

Nơi chụp : Quảng Nam


Tên tác phẩm : Nét cổ kính


Size : 1024x625

Posted : 30/08/2015


Mô tả : Nét rêu phong cổ kính

Nơi chụp : Quảng Nam


Tên tác phẩm : Mẹ Tôi


Size : 1024x612

Posted : 30/08/2015


Mô tả : Hình giáng Mẹ Tôi

Nơi chụp : Quảng Nam


Tên tác phẩm : Bài viết những con ngõ hồn quê


Size : 2362x3543

Posted : 30/08/2015


Mô tả : Bài viết những con ngõ hồn quê

Nơi chụp : Quảng Nam


Tên tác phẩm : Đợi


Size : 1024x683

Posted : 30/08/2015


Mô tả : những bà mẹ chờ đợi ngững đứa con

Nơi chụp : Quảng Nam


Posted:
30/08/2015
Địa điểm:
Quảng Nam
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng