Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Múa đạp lửa trong lễ hội Rija Nưgar của người Chăm Bà la môn xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Tên tác phẩm : Múa đạp lửa trong lễ hội Rija Nư gar của người Chăm xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong


Size : 1280x960

Posted : 27/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
27/08/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2014
Ưa chuộng