Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Bộ ảnh số 1
Posted:
10/08/2015
Địa điểm:
Sài Gòn
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng