Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG

Tên tác phẩm :


Size : 1600x2389

Posted : 19/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tây Ninh


Tên tác phẩm :


Size : 1600x1067

Posted : 19/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tây Ninh


Tên tác phẩm :


Size : 1600x1067

Posted : 19/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tây Ninh


Tên tác phẩm :


Size : 1600x1067

Posted : 19/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tây Ninh


Tên tác phẩm :


Size : 1600x1067

Posted : 19/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tây Ninh


Tên tác phẩm :


Size : 1600x1067

Posted : 19/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tây Ninh


Tên tác phẩm :


Size : 1400x933

Posted : 19/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tây Ninh


Tên tác phẩm :


Size : 1600x1067

Posted : 19/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Tây Ninh


Posted:
19/08/2015
Địa điểm:
Tây Ninh
Năm chụp:
2013
Ưa chuộng