Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Làng rau Trà Quế

Tên tác phẩm : Trồng


Size : 4000x2889

Posted : 06/09/2015


Mô tả : Quang cảnh sáng sớm người dân canh tác trồng trọt rau sạch tại Trà Quế

Nơi chụp : Trà Quế, Hội An, Quảng Nam


Tên tác phẩm : Hái


Size : 2890x4000

Posted : 06/09/2015


Mô tả : Hình ảnh cô gái nông thôn Trà Quế đang cắt, hái rau chuẩn bị cho phiên chợ

Nơi chụp : Trà Quế, Hội An, Quảng Nam


Tên tác phẩm : Chợ


Size : 4000x2888

Posted : 06/09/2015


Mô tả : Phiên chợ rau sạch tại làng Trà Quế, Hội An. Phiên chợ này chỉ diễn ra trong buổi sáng hàng ngày.

Nơi chụp : Trà Quế, Hội An, Quảng Nam


Tên tác phẩm : Bán


Size : 2890x4000

Posted : 06/09/2015


Mô tả : Một bó rau sạch đã được người vừa mua xem xét kỹ lưỡng tại phiên chợ làng rau Trà Quế.

Nơi chụp : Trà Quế, Hội An, Quảng Nam


Tên tác phẩm : Mua


Size : 2972x4000

Posted : 06/09/2015


Mô tả : Khoảnh khắc tranh mua, tranh bán tấp nập. Người mua giành nhau mua ram cuốn Tam Hữu, một đặc sản của riêng chợ làng rau Trà Quế

Nơi chụp : Trà Quế, Hội An, Quảng Nam


Tên tác phẩm : Tranh quê


Size : 4078x2945

Posted : 06/09/2015


Mô tả : Bức tranh quê làng rau Trà Quế thanh bình, yên cả như vốn có của một làng quê tiêu biểu đất Việt

Nơi chụp : Trà Quế, Hội An, Quảng Nam


Tên tác phẩm : Làng rau Trà Quế


Size : 4200x2800

Posted : 06/09/2015


Mô tả : Ảnh tổng hợp của 6 bức ảnh trong bộ ảnh "Làng rau Trà Quế". Chụp tại Trà Quế, Hội An, tỉnh Quảng Nam tháng 01 năm 2015

Nơi chụp : Trà Quế, Hội An, Quảng Nam


Posted:
16/08/2015
Địa điểm:
Làng rau Trà Quế, Hội An, Quảng Nam
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng