Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Sương giăng Đà Lạt

Tên tác phẩm : Long lanh sương sớm


Size : 2000x1332

Posted : 15/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đà Lạt


Tên tác phẩm : Ốc đảo mù sương


Size : 2380x1336

Posted : 15/08/2015


Mô tả : Sương giăng mơ màng trong một buổi sớm mai.

Nơi chụp : Đà Lạt


Tên tác phẩm : Nắng thiên đường


Size : 2000x1124

Posted : 15/08/2015


Mô tả : Luồng sáng xuyên qua tán lá sáng sớm tạo nên một cảnh tượng huyền ảo.

Nơi chụp : Đà Lạt


Tên tác phẩm :


Size : 2000x1124

Posted : 15/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đà Lạt


Tên tác phẩm : Mơn mởn nắng mai


Size : 2000x1332

Posted : 15/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Cầu Đất


Tên tác phẩm : Nắng sân trường


Size : 2000x1124

Posted : 15/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đà Lạt


Tên tác phẩm :


Size : 2000x1332

Posted : 15/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đại học Đà Lạt


Posted:
15/08/2015
Địa điểm:
Đà Lạt
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng