Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

CHỢ HOA BẾN BÌNH ĐÔNG

Tên tác phẩm : Bến Bình Đông mùa Xuân


Size : 2047x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Bến Bình Đông mùa Xuân

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Bến xuân 1


Size : 2047x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Bến Xuân 2


Size : 1877x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Buổi sớm bến Bình Đông


Size : 1706x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Buổi sớm bên Hoa


Size : 1706x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Đường về bến Bình Đông


Size : 1706x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Sắc xuân nơi bến Bình Đông


Size : 1706x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Vạn thọ xuân


Size : 2047x1024

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Posted:
26/09/2015
Địa điểm:
Hồ Chí Minh (TP)
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng