Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Vui hội ật cù Bạch Mã

Tên tác phẩm : Chạy cù


Size : 1575x1050

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Nhận được cù từ đồng đội, các cầu thủ ôm cù tiến gần đến gôn cù đối phương

Nơi chụp : Thanh Chương, Nghệ An


Tên tác phẩm : Những màn rượt đuổi gây cấn


Size : 1575x1050

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Những màn rượt đuổi gây cấn

Nơi chụp : Nghệ An


Tên tác phẩm : Tranh chấp cù


Size : 1575x1050

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thanh Chương, Nghệ An


Tên tác phẩm : Sức mạnh tấn công


Size : 1575x1050

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thanh Chương, Nghệ An


Tên tác phẩm : Phòng thủ chặt


Size : 1575x1050

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thanh Chương, Nghệ An


Tên tác phẩm : Ghi điểm


Size : 1575x1050

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thanh Chương, Nghệ An


Tên tác phẩm : Ghi điểm


Size : 2362x1706

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thanh Chương, Nghệ An


Tên tác phẩm : Sút phạt


Size : 1575x1050

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thanh Chương, Nghệ An


Posted:
26/09/2015
Địa điểm:
Thanh Chương, Nghệ An
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng