Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Ngẫu hứng trên đồi cát

Tên tác phẩm : Chở ông mặt trời


Size : 1885x1068

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Cao thấp dãi cát vàng


Size : 2436x1541

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Ngẫu hứng trên cát


Size : 2293x1541

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Ngày lên


Size : 2007x1261

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm :


Size : 1772x2480

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
26/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2008
Ưa chuộng