Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

''NGÀY LỄ THÀNH NIÊN THEO PHONG TỤC CỦA NGƯỜI CHĂM

Tên tác phẩm : 01 Bé THÙY TRÂM và các bạn trang lứa rạngrỡ trong ngày hội''


Size : 2126x1500

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Phan hòa, Bắc Bình , Bình Thuận


Tên tác phẩm : HỘI


Size : 1024x701

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Phan hòa, Bắc Bình , Bình Thuận


Tên tác phẩm : 03''TẮM TẨY TRẦN


Size : 1024x683

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Phan hòa, Bắc Bình , Bình Thuận


Tên tác phẩm : 04''CHẢI DẦU VÀ BUỐI TÓC CAO


Size : 1181x1772

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Phan hòa, Bắc Bình , Bình Thuận


Tên tác phẩm : 05''CHỈNH TRANG PHỤC MOI CHO CON''


Size : 1024x683

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Phan hòa, Bắc Bình , Bình Thuận


Tên tác phẩm : 06''ÁO MOI CHO CON'


Size : 768x1149

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Phan hòa, Bắc Bình , Bình Thuận


Tên tác phẩm : 07''TRANG SUC CHO CON VÀO HỘI''


Size : 768x1147

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Phan hòa, Bắc Bình , Bình Thuận


Tên tác phẩm : 08 ''LẺ CĂT TOC VÂO ĐAO'


Size : 1024x682

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Phan hòa, Bắc Bình , Bình Thuận


Posted:
26/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng