Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM-PHAN THIẾT

Tên tác phẩm : tết trung thu


Size : 5315x3189

Posted : 26/09/2015


Mô tả : quang cảnh hội rước đèn tháng tám

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : tết trung thu


Size : 5315x3543

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Lảnh đạo tỉnh chúc tết và tặng quà cho các em

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : TẾT TRUNG THU


Size : 5315x3543

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Niềm vui các em thiếu nhi

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : tết trung thu


Size : 5315x3307

Posted : 26/09/2015


Mô tả : các em được gia dình đưa đến tham gia lễ hội

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : tết trung thu


Size : 5315x3543

Posted : 26/09/2015


Mô tả : mô hình truyền thống của người dân miền biển -thùng liều nước mắm

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : tết trung thu


Size : 5315x3189

Posted : 26/09/2015


Mô tả : và các mô hình các anh hùng dựng nước và giữ nước

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : tết trung thu


Size : 5315x2953

Posted : 26/09/2015


Mô tả : và các lồng đèn được đưa đi trên các tuyến đường để các em thiếu nhi cùng chung vui

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM-PHAN THIẾT


Size : 5315x3543

Posted : 28/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Posted:
26/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng