Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Dòng sông quê hương

Tên tác phẩm : 01


Size : 5315x2657

Posted : 15/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đồng Nai


Tên tác phẩm : 02


Size : 5316x2362

Posted : 15/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đồng Nai


Tên tác phẩm : 03


Size : 4248x2832

Posted : 15/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đồng Nai


Tên tác phẩm : 06


Size : 5315x3543

Posted : 15/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đồng Nai


Tên tác phẩm : 07


Size : 3417x2278

Posted : 15/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Quảng Ngãi


Tên tác phẩm : 08


Size : 4256x2128

Posted : 15/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Quảng Ngãi


Tên tác phẩm : 05


Size : 4148x2766

Posted : 21/08/2015


Mô tả : Làng bè ở Long sơn -Vũng tàu

Nơi chụp : Bà Rịa-Vũng Tàu


Tên tác phẩm : Êm đềm


Size : 4255x1702

Posted : 07/09/2015


Mô tả : Dòng sông Vệ ở Quảng Ngãi.

Nơi chụp : Quảng Ngãi


Posted:
15/08/2015
Địa điểm:
Đồng Nai và Quảng ngãi
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng