Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Trung Thu Phan Thiết - Những ngọn nến lung linh

Tên tác phẩm : 1


Size : 5315x3543

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Các em thiếu nhi tập trung lúc 17 g 3o

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 2


Size : 6000x4000

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Các lồng đen lớn đại diện cho một đơn vị tham gia lễ hội

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 3


Size : 5315x3543

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Các em di chuyển qua khán đài lễ hội

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 5


Size : 5315x3543

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Đoàn rước đèn vào các con đường của thành phố

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 6


Size : 5315x3543

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Một lồng đèn lớn

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 7


Size : 5315x3543

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Biểu tượng của thành phố Nơi các em đi qua

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 8


Size : 6000x4000

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Đoàn múa lân tham gia lễ hội

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 4


Size : 5315x3543

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Lễ hội thu hút hàng vạn người tham gia

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
26/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng