Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Ghềnh đá Đĩa

Tên tác phẩm :


Size : 2738x1681

Posted : 14/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Posted:
14/08/2015
Địa điểm:
Phú Yên
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng