Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

MỘT THOÁNG HỒ GƯƠM

Tên tác phẩm : XUÂN VỀ


Size : 1800x985

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hà Nội (TP)


Tên tác phẩm : MỘT THOÁNG HỒ GƯƠM


Size : 1800x1824

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hà Nội (TP)


Tên tác phẩm : HẸN HÒ


Size : 1208x1800

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hà Nội (TP)


Tên tác phẩm : NGÀN NĂM THĂNG LONG


Size : 1800x1200

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hà Nội (TP)


Tên tác phẩm : THU SANG


Size : 1800x1260

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hà Nội (TP)


Tên tác phẩm : MUA THU HA NOI


Size : 996x1800

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hà Nội (TP)


Tên tác phẩm : TÔ ĐIỂM PHỐ PHƯỜNG


Size : 1800x1440

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hà Nội (TP)


Tên tác phẩm : XUÂN SANG HỒ GƯƠM


Size : 1800x1800

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hà Nội (TP)


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Hà Nội (TP)
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng