Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Hoàng Hôn xứ Huế

Tên tác phẩm : Hoàng Hôn bên cầu Trường Tiền


Size : 1500x881

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Cầu Trường Tiền xứ Huế

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Hoàng Hôn bên dòng Hương Giang


Size : 1500x955

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Hoàng hôn về trên dòng Hương mộng mơ

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Huế Mộng Mơ


Size : 1500x885

Posted : 25/09/2015


Mô tả : ai đến Huế cũng có thể đứng ở cầu Phú Xuân để ngắm hoàng hôn

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Chiều Cố Đô


Size : 1500x931

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Xứ Huế nổi tiếng mộng mơ và hoàng hôn xứ Huế cũng vậy rất thơ mộng

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Cầu Trường Tiền


Size : 1500x844

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Cầu Trường Tiền nối tiếng với câu" cầu Trường Tiền Sáu vài mười hai nhiệp"

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Hoàng Hôn trên đồi Vọng Cảnh


Size : 1500x1000

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Đứng ở đồi Vọng Cảnh ta có thể thấy dòng sông Hương rất là thơ mộng

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Thừa Thiên - Huế
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng