Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Nét duyên người Lự

Tên tác phẩm : Răng đen một nét duyên người Lự


Size : 2000x1377

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Răng đen một nét duyên người Lự

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Bà cháu người lự


Size : 1512x2000

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Bà cháu người lự

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Thiếu nữ người Lự


Size : 3540x2356

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Cùng nhau ăn trầu


Size : 2000x1405

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Cùng nhau ăn trầu

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Bữa ăn mừng cơm mới


Size : 2000x1392

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Bữa ăn mừng cơm mới

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : LỚp trẻ người Lự giờ ít nhuộm răng đen hơn


Size : 2000x1346

Posted : 25/09/2015


Mô tả : LỚp trẻ người Lự giờ ít nhuộm răng đen hơn

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Nắng sớm


Size : 1000x1321

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Nắng sớm

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Sửa sang trang phục


Size : 2000x2679

Posted : 26/09/2015


Mô tả : Sửa sang trang phục

Nơi chụp :


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Lai Châu
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng