Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Rêu Cổ Thạch

Tên tác phẩm : Rêu Cổ Thạch


Size : 3500x2333

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Cổ Thạch ở huyện Tuy Phong (Bình Thuận) vẫn còn lưu giữ được vẻ đẹp hoang sơ, dân dã. Nơi đây nổi tiếng với ngôi chùa Hang cổ có từ hơn 100 năm nay, bên cạnh những bãi đá bảy màu tuyệt đẹp. Tu

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Rêu Cổ Thạch


Size : 3840x2564

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Cổ Thạch ở huyện Tuy Phong (Bình Thuận) vẫn còn lưu giữ được vẻ đẹp hoang sơ, dân dã. Nơi đây nổi tiếng với ngôi chùa Hang cổ có từ hơn 100 năm nay, bên cạnh những bãi đá bảy màu tuyệt đẹp. Tu

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Rêu Cổ Thạch


Size : 3000x2000

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Cổ Thạch ở huyện Tuy Phong (Bình Thuận) vẫn còn lưu giữ được vẻ đẹp hoang sơ, dân dã. Nơi đây nổi tiếng với ngôi chùa Hang cổ có từ hơn 100 năm nay, bên cạnh những bãi đá bảy màu tuyệt đẹp. Tu

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng