Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Quần Thể Lăng Tẩm Huế

Tên tác phẩm : Lăng Khải Định


Size : 2200x1425

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Lăng Tự Đức


Size : 2331x1500

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Lăng Đồng Khánh


Size : 2500x1278

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Lăng Gia Long


Size : 2227x1400

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Lăng Minh Mạng


Size : 2446x1500

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Thừa Thiên - Huế
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng