Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Tục viết Liễn ở Long Sơn

Tên tác phẩm : Viết Liễn ở Long Sơn


Size : 5472x3648

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Những ông già mặc áo the đen, đầu đội khăn vấn, ngồi trên chiếc chiếu, tay miệt mài viết liễn trong ngày 21 tháng Chạp… là nét đẹp truyền thống ở Nhà Lớn - Long Sơn (TP. Vũng Tàu) mỗi dịp Tết đ

Nơi chụp : Bà Rịa-Vũng Tàu


Tên tác phẩm : Viết Liễn ở Long Sơn


Size : 5472x3648

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Những ông già mặc áo the đen, đầu đội khăn vấn, ngồi trên chiếc chiếu, tay miệt mài viết liễn trong ngày 21 tháng Chạp… là nét đẹp truyền thống ở Nhà Lớn - Long Sơn (TP. Vũng Tàu) mỗi dịp Tết đ

Nơi chụp : Bà Rịa-Vũng Tàu


Tên tác phẩm : Viết Liễn ở Long Sơn


Size : 5472x3648

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Những ông già mặc áo the đen, đầu đội khăn vấn, ngồi trên chiếc chiếu, tay miệt mài viết liễn trong ngày 21 tháng Chạp… là nét đẹp truyền thống ở Nhà Lớn - Long Sơn (TP. Vũng Tàu) mỗi dịp Tết đ

Nơi chụp : Bà Rịa-Vũng Tàu


Tên tác phẩm : Viết Liễn ở Long Sơn


Size : 5472x3648

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Những ông già mặc áo the đen, đầu đội khăn vấn, ngồi trên chiếc chiếu, tay miệt mài viết liễn trong ngày 21 tháng Chạp… là nét đẹp truyền thống ở Nhà Lớn - Long Sơn (TP. Vũng Tàu) mỗi dịp Tết đ

Nơi chụp : Bà Rịa-Vũng Tàu


Tên tác phẩm : Viết Liễn ở Long Sơn


Size : 3500x2333

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Những ông già mặc áo the đen, đầu đội khăn vấn, ngồi trên chiếc chiếu, tay miệt mài viết liễn trong ngày 21 tháng Chạp… là nét đẹp truyền thống ở Nhà Lớn - Long Sơn (TP. Vũng Tàu) mỗi dịp Tết đ

Nơi chụp : Bà Rịa-Vũng Tàu


Tên tác phẩm : Viết Liễn ở Long Sơn


Size : 5387x3591

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Những ông già mặc áo the đen, đầu đội khăn vấn, ngồi trên chiếc chiếu, tay miệt mài viết liễn trong ngày 21 tháng Chạp… là nét đẹp truyền thống ở Nhà Lớn - Long Sơn (TP. Vũng Tàu) mỗi dịp Tết đ

Nơi chụp : Bà Rịa-Vũng Tàu


Tên tác phẩm : Viết Liễn ở Long Sơn


Size : 5472x3648

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Những ông già mặc áo the đen, đầu đội khăn vấn, ngồi trên chiếc chiếu, tay miệt mài viết liễn trong ngày 21 tháng Chạp… là nét đẹp truyền thống ở Nhà Lớn - Long Sơn (TP. Vũng Tàu) mỗi dịp Tết đ

Nơi chụp : Bà Rịa-Vũng Tàu


Tên tác phẩm : Viết Liễn ở Long Sơn


Size : 3000x2000

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Những ông già mặc áo the đen, đầu đội khăn vấn, ngồi trên chiếc chiếu, tay miệt mài viết liễn trong ngày 21 tháng Chạp… là nét đẹp truyền thống ở Nhà Lớn - Long Sơn (TP. Vũng Tàu) mỗi dịp Tết đ

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Bà Rịa-Vũng Tàu
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng