Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Hội Chọi Trâu Đồ Sơn

Tên tác phẩm : HỘI CHỌI TRÂU ĐỒ SƠN


Size : 5262x3508

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014. Hàng năm cứ đến ngày mùng 9/8 âm lịch là ngày hội chính. Dù ai buôn đâu bá

Nơi chụp : Đồ Sơn, Hải Phòng


Tên tác phẩm : HỘI CHỌI TRÂU ĐỒ SƠN


Size : 5262x3508

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014. Hàng năm cứ đến ngày mùng 9/8 âm lịch là ngày hội chính. Dù ai buôn đâu bá

Nơi chụp : Đồ Sơn, Hải Phòng


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Hải Phòng (TP)
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng