Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Lý Sơn - Biển đảo quê hương tôi.

Tên tác phẩm : Chủ quyền thiêng liêng


Size : 4752x3161

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Cột cờ trên đỉnh Thới Lơi - Lý Sơn

Nơi chụp : Quảng Ngãi


Tên tác phẩm : Cầu tàu Lý Sơn


Size : 4977x2876

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lý Sơn


Tên tác phẩm : Lý Sơn Toàn cảnh


Size : 4993x2457

Posted : 25/09/2015


Mô tả : trung tâm hành chính huyện đảo Lý Sơn

Nơi chụp : Quảng Ngãi


Tên tác phẩm : Đảo Bé Lý sơn


Size : 4918x3145

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lý Sơn


Tên tác phẩm : Cổng Tò Vò


Size : 5315x3543

Posted : 25/09/2015


Mô tả : cổng Tò Vò

Nơi chụp : Lý Sơn


Tên tác phẩm : Hang Câu


Size : 4837x2585

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lý Sơn


Tên tác phẩm : Làng bè trên đảo


Size : 5315x3388

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lý Sơn


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Lý sơn
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng