Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Sapa-vùng đất bình yên.

Tên tác phẩm : Ấn tượng Sapa.


Size : 3543x2362

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Ruộng bậc thang,nơi trồng lúa độc đáo chỉ có ở miền Bắc Việt nam.

Nơi chụp : Bản Cát cát,Sapa,tỉnh Lào cai


Tên tác phẩm : Nơi bình yên.


Size : 3543x2362

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Sapa mùa lúa chín.


Size : 3543x2362

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Đường lên Cát cát.


Size : 3543x2362

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Bản Cát cát -Sapa tỉnh Lào cai.
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng