Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Thế hệ trẻ

Tên tác phẩm : Nữ sinh


Size : 4928x3264

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Nữ sinh đang từng bước hoàn thiện bản thân bằng các kiến thức thu thập được trên ghế nhà trường

Nơi chụp : Khánh Hòa


Tên tác phẩm : Ôn lại bài


Size : 4928x3264

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Nữ sinh ôn lại bài trước khi vào lớp học

Nơi chụp : Khánh Hòa


Tên tác phẩm : Bản sắc


Size : 4173x2808

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Nằm trong hoạt động ngoại khóa của Trường Đại học Nha Trang nơi sinh viên có thể tìm thấy, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là võ cổ truyền.

Nơi chụp : Khánh Hòa


Tên tác phẩm : Học nhóm


Size : 4928x3264

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Hoạt động học nhóm của sinh viên trường Đại học Nha Trang.

Nơi chụp : Khánh Hòa


Tên tác phẩm : Chung tay


Size : 4928x3264

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Tinh thần đoàn kết của sinh viên Trường Đại học Nha Trang

Nơi chụp : Khánh Hòa


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Đại học Nha Trang
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng