Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Ruộng bậc thang La Pán Tẩn

Tên tác phẩm : Chơi trốn tìm


Size : 5652x3184

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Các em đàn chơi trò chốn tìm.

Nơi chụp : Yên Bái


Tên tác phẩm : .Thả diều


Size : 6000x4000

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Các em đang chạy thả diều

Nơi chụp : Yên Bái


Tên tác phẩm : Thả diêu


Size : 5232x3592

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Hình ảnh cận cảnh thả diều của các em

Nơi chụp : Yên Bái


Tên tác phẩm : Vui đùa


Size : 4440x2872

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Các em nhỏ đang vui đùa, chơi trò chơi tại Mâm xôi.

Nơi chụp : Yên Bái


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Yên Bái
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng