Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Hôi thi múa lân Đà nẵng 2015

Tên tác phẩm : Rồng phun lửa


Size : 6000x4000

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Màn trình diễn rực lửa của đội lân Tân Hoàng Hảo. Màn trình diễn gây cảm xúc và sự hào hứng cho người xem để kết thúc cuộc thi năm nay.

Nơi chụp : Đà Nẵng (TP)


Tên tác phẩm : Toàn cảnh hội thi múa lân


Size : 5832x3544

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Hội thi múa lân được tổ chức hằng năm vào ngày 21-22 tháng 8 âm lịch. Hội thi được tổ chức vào mỗi đợt Trung Thu để bà con Đà nẵng và Quảng nam thưởng thức những đội lân tốt nhất trong thành

Nơi chụp : Đà Nẵng (TP)


Tên tác phẩm : Thi đấu


Size : 6000x4000

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Hội thi múa lân được tổ chức hằng năm vào ngày 21-22 tháng 8 âm lịch. Hội thi được tổ chức vào mỗi đợt Trung Thu để bà con Đà nẵng và Quảng nam thưởng thức những đội lân tốt nhất trong thành

Nơi chụp : Đà Nẵng (TP)


Tên tác phẩm : Nuốt trăn


Size : 6000x4000

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Hình ảnh Lân đang cố nuốt một con trăn

Nơi chụp : Đà Nẵng (TP)


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Đà Nẵng (TP)
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng