Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Rừng đước Cần Giờ -Khu dự trữ sinh quyển thiên nhiên thế giới

Tên tác phẩm : Cây đước , loại cây đặc trưng của rừng ngập mặn .


Size : 2600x1950

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : Rừng 30 năm tuổi được tái sinh sau chiến tranh


Size : 2700x2025

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Tổng diện tích 75.740 ha, thực vật chủ yếu là cây đước

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : Đước , loại cây rất thích hợp với rừng nhập mặn Việt Nam


Size : 2700x2025

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : Khỉ đuôi dài , cá thể động vật với số lượng nhiều tại khu rừng này


Size : 2600x3467

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : Nơi đây được công nhận là một khu du lịch trọng điểm quốc gia Việt Nam


Size : 3000x2250

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : Sống hòa thuận với thiên nhiên, để được hưởng lợi từ thiên nhiên


Size : 2800x2100

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : Một góc rừng ngập mặn Cần Giờ


Size : 2600x1956

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Thảm thực vật rất phong phú ,nhưng cá thể nhiều nhất vẫn là cây đước.

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : Một góc rừng ngập mặn Cần giờ


Size : 2600x1956

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Thảm thực vật rất phong phú, nhưng cá thể đông nhất vẫn là cây đước

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Hồ Chí Minh (TP)
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng