Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Đám Cưới Chăm Bà Ni

Tên tác phẩm : 1-Nghi thức trẻ em mang lễ vật.


Size : 1847x1228

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Nghi thức trẻ em mang lễ vật. Lễ vật rất đơn sơ, vì người Chăm cho rằng không quan trọng lễ vật, chủ yếu hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc suốt đời

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Hành Lễ


Size : 1854x1228

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Cô dâu Chú rể vào hành lễ trong Kajang likhah

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Đọc kinh thánh


Size : 1855x1228

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Sư Cả làm lễ đọc kinh thánh cho cô dâu chú rể

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Trao nhẫn cưới cho cô dâu


Size : 1228x1755

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Cô dâu được đưa về phòng the trước để ông Chang làm phép trao nhẫn.Tục lệ đeo nhẫn cho cô dâu chú rể là do thầy Chang trao

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Trao nhẫn cưới cho chú rể


Size : 1813x1228

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Chú rễ ở lại trong Kajang likhah được các Sư làm phép trao nhẫn và được dặn dò những điều cần thiết cho việc động phòng

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Cầu nguyện


Size : 1800x1200

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Người thân của cô dâu và chú rể chứng kiến ,cầu nguyện cho lễ cưới

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Nghi lễ trầu cau trong phòng hoa chúc


Size : 1800x1200

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Chú rể được Ông Chang đưa vào phòng the làm phép trầu cau với Cô dâu

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : "ba đêm cấm động phòng"


Size : 1842x1228

Posted : 25/09/2015


Mô tả : -"ba đêm cấm động phòng". để giữa giường là một cỗ mâm tơ hồng gồm trầu cau, nến sáp cháy suốt ngày đêm và có người ngồi giám sát

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2014
Ưa chuộng