Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Lễ hội Ramưwan của cư dân Chăm Bà Ni

Tên tác phẩm : Qua sông đi Tảo Mộ


Size : 2738x1825

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Các cư dân Chăm Bà Ni qua sông đi Tảo Mộ

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Đường ra Tảo Mộ


Size : 2738x1825

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Sau khi qua sông, mọi người đi thêm một đoạn trên đồi cát để ra Tảo Mộ

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Chuẩn bị lễ cúng


Size : 2738x1825

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Sau khi đến các phần Mộ, mọi người sắp xếp các Mâm cúng và vào các phần Mộ của tổ tiên mình, dù các phần Mộ không ghi tên hay đánh dấu nhưng người dân Chăm Bà Ni vẫn tìm ra phần Mộ của tổ tiê

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Cúng Tảo Mộ


Size : 2738x1825

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Những người đàn ông ngồi dọc theo phần Mộ tổ tiên và tiến hành nghi thức cúng lễ

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Nghi thức cúng lễ Ramuwan


Size : 2738x1825

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Những người đàn ông ngồi dọc theo phần Mộ tổ tiên và tiến hành nghi thức cúng lễ

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Các mâm cúng lễ tế


Size : 1825x2738

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Hình ảnh các mâm cúng lễ tế

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Đọc Kinh


Size : 2738x1825

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Các cư dân Chăm Bà Ni đọc kinh cúng lễ bên phần Mộ

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Tưới Mộ


Size : 2738x1825

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Sau các nghi lễ cúng tế, thầy char (chủ lễ tế mộ) tưới nước lên ngôi mộ với ý nghĩa tẩy uế và làm cho người chết được sạch sẽ, thanh khiết hơn

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng