Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

ĐỀN THỜ NGUYỄN TRUNG TRỰC

Tên tác phẩm : 1- Văn nghệ chào mừng lễ dâng hương cụ Nguyễn Trung Trực


Size : 1259x893

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Kiên Giang


Tên tác phẩm : Đồng bào trong ngoài tỉnh đến dâng hương tưởng niệm cụ Nguyễn tại công viên Nguyễn trung Trực Tp. Rạ


Size : 5244x3292

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Kiên Giang


Tên tác phẩm : 3. Khu chánh điện thờ cụ Nguyễn Trung Trực


Size : 4644x3892

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Kiên Giang


Tên tác phẩm : 4. Bức tranh tái hiện lại trận đánh ngày 16/6/1868 của cụ Nguyễn Trung Trực


Size : 6000x4000

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Kiên Giang


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Kiên Giang
Năm chụp:
2014
Ưa chuộng