Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên nhìn trên trời và dưới biển

Tên tác phẩm : Góc máy từ trên cao 1


Size : 3700x2427

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Góc máy từ trên cao xuống Ghềnh đá

Nơi chụp : Phú Yên


Tên tác phẩm : Góc máy từ trên cao 2


Size : 3700x2427

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Góc máy từ trên cao xuống Ghềnh đá

Nơi chụp : Phú Yên


Tên tác phẩm : Góc máy từ trên cao 3


Size : 3700x2427

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Góc máy từ trên cao xuống Ghềnh đá

Nơi chụp : Phú Yên


Tên tác phẩm : Sóng vỗ ghềnh đá


Size : 3700x2427

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Ảnh chụp từ ngay mặt biển nhìn vào ghềnh đá

Nơi chụp : Phú Yên


Tên tác phẩm : Ghềnh đá dưới biển 1


Size : 3700x2427

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Hình thù của ghềnh đá đĩa dưới biển cũng như trên cãn, các khối đĩa chồng với nhau được san hô và rêu bám rất đẹp mắt

Nơi chụp : Phú Yên


Tên tác phẩm : Ghềnh đá dưới biển 2


Size : 3700x2427

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Hình thù của ghềnh đá đĩa dưới biển cũng như trên cãn, các khối đĩa chồng với nhau được san hô và rêu bám rất đẹp mắt

Nơi chụp : Phú Yên


Tên tác phẩm : Ghềnh đá dưới biển 3


Size : 3700x2427

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Hình thù của ghềnh đá đĩa dưới biển cũng như trên cãn, các khối đĩa chồng với nhau được san hô và rêu bám rất đẹp mắt

Nơi chụp : Phú Yên


Tên tác phẩm : Ghềnh đá dưới biển 4


Size : 3700x2427

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Đàn cá con bơi lội tung tăng ngay dưới ghềnh đá

Nơi chụp : Phú Yên


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Tuy An
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng