Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Nhộn Nhịp Thu Hoạch Muối

Tên tác phẩm : 1


Size : 5315x3543

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Bà con chung sức thu hoạch muối

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 2


Size : 5315x3543

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Sao thời gian lấy nước biển làm muối bà con diêm dân thu hoạch muối

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 3


Size : 5315x3543

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Bà con diêm dân cào muối

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 4


Size : 5315x2362

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Bà con dân dưa muối lên bờ

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 5


Size : 5315x3543

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Nhộn nhịp ngày thu hoạch muối

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 6


Size : 5315x2362

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Từng chiếc xe đẩy nối đuôi nhau

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 7


Size : 5315x3543

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Muối là nguồn thu nhập chính của bà con diêm dân

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 8


Size : 5315x3543

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Bà con xã Tân Hải phấn khởi thu hoạch muối

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng