Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Bãi đá cổ Mù Cang Chải

Tên tác phẩm : Ảnh 3


Size : 5724x3820

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Hình ảnh đời thường cạnh bãi đá cổ

Nơi chụp : Yên Bái


Tên tác phẩm : Ảnh 2


Size : 5937x3949

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Cận cảnh hòn đá cổ

Nơi chụp : Yên Bái


Tên tác phẩm : Bãi đá cổ Mù Cang Chải


Size : 6000x4000

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Bãi đá cổ vừa được phát hiện Mù Cang Chải. Bãi đá có niên đại khoảng 300-400 năm. Trên đá có hình:ruộng bậc thang, chim hạc, ngựa trời, bản đồ thiên văn, âm dương ngũ hành…

Nơi chụp : Yên Bái


Tên tác phẩm : Ảnh 4


Size : 6000x4000

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Khu vực phát hiện bãi đá cổ

Nơi chụp : Yên Bái


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Yên Bái
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng