Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Vòng chung kết Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng 2015 ( Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia ).

Tên tác phẩm : Tiếng trống khai hội


Size : 6160x4100

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Chủ tich UBND Quận Đồ Sơn Hải Phòng ông Hoàng Xuân Minh đánh tiếng trống khai hội truyền thống vòng chung kết Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng ( Di sản Văn hóa Phi Vật thể cấp Quốc gia ) ngày 21/9/

Nơi chụp : Đồ Sơn


Tên tác phẩm : Múa khai hội truyền thống vòng Chung kết Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2015


Size : 4801x2999

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Múa khai hội truyền thống vòng Chung kết Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2015 trước khi các ông Trâu từng cặp một vào đấu vòng Chung kết ngày 21/9/2015 ( 9/8 âm lịch )

Nơi chụp : Đồ Sơn


Tên tác phẩm : Hiệp đấu tuyệt vời.


Size : 5745x3707

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Một trấn đấu đẹp mắt giữa ông trâu số 6 và số 10 tại vòng chung kết Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2015.

Nơi chụp : Đồ Sơn


Tên tác phẩm : Hò reo mừng chiến thắng.


Size : 5003x3521

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Những người dân phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn nhẩy múa, reo hò cùng ông trâu số 23 mừng chiến thắng ngay sau khi ông Trâu số 23 của họ giành chiến thắng vô địch tại vòng chung Lễ hội Chọi trâu Đ

Nơi chụp : Đồ Sơn.


Tên tác phẩm : Lễ trao giải thưởng cho Trâu số 23 vô địch Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2015 ( Di sản Văn hóa phi vật


Size : 5635x3875

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Lễ trao giải thưởng cho Trâu số 23 vô địch Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2015 ( Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia ). Ông Đinh Duy Sinh – Bí thư Quận ủy Đồ Sơn trao giải thưởng cho chủ trâu s

Nơi chụp : Đồ Sơn


Tên tác phẩm : Rước kiệu chiến thắng về đình.


Size : 4100x2910

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Người dân rước kiệu về đình tế lễ sau khi kết thúc Lễ hội.

Nơi chụp : Đồ Sơn


Tên tác phẩm : Trâu số 23 trước giờ tế Lễ.


Size : 4823x3199

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Trâu số 23 trước giờ tế Lễ ngày 22/9/2015 ( 10/8 âm lịch ).

Nơi chụp : Đồ Sơn


Tên tác phẩm : Lễ tạ mừng chiến thắng của trâu số 23 vô địch Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2015. ( Di sản Văn hóa Phi Vật


Size : 6160x4100

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Sáng 22-9 (Mồng 9 tháng 8 Ất Mùi), Ban tổ chức lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2015 và phường Minh Đức, đơn vị có trâu vô địch lễ hội năm 2015 trang trọng tổ chức lễ tế thần trâu vô

Nơi chụp : Đồ Sơn


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Hải Phòng (TP)
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng