Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Sắc Màu Đầm Phá

Tên tác phẩm : Chiến Binh Bình Minh


Size : 2048x1266

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Về Nhà trong ánh bình minh sau một đêm đánh cá trên đầm....

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Bình Minh Nơi Quảng Lợi


Size : 2048x1341

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Hoàng Hôn Độc Mộc


Size : 2048x1266

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Sắc Màu Đầm Phá


Size : 2048x1331

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Về Trong Bình Minh


Size : 2048x1229

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Hoàng Hôn Trên Đầm


Size : 2048x1266

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Mặt Trời Lên


Size : 2048x1310

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Tên tác phẩm : Chiều Trên Đầm


Size : 2048x1319

Posted : 26/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Thừa Thiên - Huế


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Thừa Thiên - Huế
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng