Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Mũi Né - Điểm đến thú vị

Tên tác phẩm : Đồi cát


Size : 3615x1881

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Một tuyệt tác thiên nhiên dành tặng cho Mũi né

Nơi chụp : Mũi né


Tên tác phẩm : Hồ Bơi


Size : 3298x1986

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Mũi Né


Tên tác phẩm : Nắng sớm


Size : 3389x2053

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Mũi Né


Tên tác phẩm : Tắm bùn


Size : 4058x2406

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Mũi Né


Tên tác phẩm : Thỏa thích


Size : 3357x2229

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Mũi Né


Tên tác phẩm : Thư Giản


Size : 3496x2177

Posted : 25/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Mũi Né


Tên tác phẩm : Trượt cát


Size : 4015x2430

Posted : 25/09/2015


Mô tả : trò chơi hấp dẫn tại đồi cát Mũi Né

Nơi chụp : Mũi Né


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2012
Ưa chuộng