Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Chợ nổi trên sông

Tên tác phẩm : Cây bẹo


Size : 4740x3217

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Khi đến chợ nổi Ngã Năm, du khách cũng đã hiểu phần nào về tên gọi này. Ngã Năm chính là tên gọi một huyện của tỉnh Sóc Trăng – huyện Ngã Năm. Ngoài ra, từ “Ngã Năm” ra đời khi 2 con kênh đào

Nơi chụp : Sóc Trăng


Tên tác phẩm : Mặt hàng rất đa dạng


Size : 5616x3744

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Khi đến chợ nổi Ngã Năm, du khách cũng đã hiểu phần nào về tên gọi này. Ngã Năm chính là tên gọi một huyện của tỉnh Sóc Trăng – huyện Ngã Năm. Ngoài ra, từ “Ngã Năm” ra đời khi 2 con kênh đào

Nơi chụp : Sóc Trăng


Tên tác phẩm : Một góc chợ nổi


Size : 5616x2892

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Khi đến chợ nổi Ngã Năm, du khách cũng đã hiểu phần nào về tên gọi này. Ngã Năm chính là tên gọi một huyện của tỉnh Sóc Trăng – huyện Ngã Năm. Ngoài ra, từ “Ngã Năm” ra đời khi 2 con kênh đào

Nơi chụp : Sóc Trăng


Tên tác phẩm : Ngày mới


Size : 5616x3744

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Khi đến chợ nổi Ngã Năm, du khách cũng đã hiểu phần nào về tên gọi này. Ngã Năm chính là tên gọi một huyện của tỉnh Sóc Trăng – huyện Ngã Năm. Ngoài ra, từ “Ngã Năm” ra đời khi 2 con kênh đào

Nơi chụp : Sóc Trăng


Tên tác phẩm : Nhộn nhịp


Size : 5616x3744

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Khi đến chợ nổi Ngã Năm, du khách cũng đã hiểu phần nào về tên gọi này. Ngã Năm chính là tên gọi một huyện của tỉnh Sóc Trăng – huyện Ngã Năm. Ngoài ra, từ “Ngã Năm” ra đời khi 2 con kênh đào

Nơi chụp : Sóc Trăng


Tên tác phẩm : Ra chợ


Size : 5616x3744

Posted : 25/09/2015


Mô tả : Khi đến chợ nổi Ngã Năm, du khách cũng đã hiểu phần nào về tên gọi này. Ngã Năm chính là tên gọi một huyện của tỉnh Sóc Trăng – huyện Ngã Năm. Ngoài ra, từ “Ngã Năm” ra đời khi 2 con kênh đào

Nơi chụp : Sóc Trăng


Posted:
25/09/2015
Địa điểm:
huyện Ngã Năm
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng