Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Hải Âu Và Biển Cả

Tên tác phẩm : 1


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Ảnh thể hiện sự thanh bình

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 2


Size : 5315x2362

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Bãi biển đẹp và sự thanh bình

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 3


Size : 5315x2362

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Việt Nam là một trong những nước có bãi biển đẹp

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 4


Size : 5315x2362

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Mùa hè đến chim hai âu lại về

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 5


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Chim Hải Âu tung cánh bay giữa vùng trời bình yên

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 6


Size : 5315x2362

Posted : 24/09/2015


Mô tả : Cảnh vật thật thanh bình biết bao

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
24/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng