Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

lướt ván diều trên biển xanh

Tên tác phẩm :


Size : 4288x2848

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 5315x2835

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm :


Size : 4724x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm :


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 4429x2953

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 5315x3543

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm :


Size : 4429x2953

Posted : 24/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Posted:
24/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng